Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lärare i klassrum

Välkommen till ett nytt läsår på Wisbygymnasiet

Skolstart och upprop genomförs tisdagen den 18 augusti.
På grund av coronapandemin inleder vi inte årskursvis i aulan som vi brukar, utan samlas klassvis tillsamman med mentorerna.

Tänk på att :

Starttider

Åk 1 och programinriktat val (IMV)
10.00 Samling utanför Sävehusets entré, på skolgården. 
 
Introduktionsprogrammen (IM)
10.00 Samling i aulan.
 
Åk 2 och 3
14.00 Samling klassvis i olika salar på söder. Klasslistor och lokal anslås vid entréerna och i plattformen It´s learning. 
 

Nyhet - skolskjuts inför höstterminen 2020

För att minska trycket på kollektivtrafiken under coronapandemin erbjuds skolskjuts för Wisbygymnasiets elever.
 
 
Vi uppmanar dig som är inackorderad att resa dagen innan skolstart framöver.
 
Informationen om uppropstider har uppdaterats och ändrats 2020-08-10 efter att en skolskjutslösning tagits fram för våra elever till följd av trängselåtgärderna i kollektivtrafiken.