Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (16 juli)

Publicerad 2020-07-16 14:29
Inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats idag, vilket innebär att Gotland kvarstår på totalt 189 personer som har sjukdomen covid-19.

En person med covid-19 vårdas på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning, IVA. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

För sommaren gäller att resa ansvarsfullt, att undvika trängsel och att undvika att umgås med människor man normalt sett inte umgås med

Läs mer om Resor och sommarvistelse på Gotland

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

Under sommaren

  • Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats; till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar 
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel 
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt, både under resan och på ditt resmål
  • Större sociala sammanhang bör undvikas 
  • För personer i riskgrupper - extra viktigt att följa råden
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd och ha en god handhygien