Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd helikoptertransport anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2020-07-15 09:40
I samband med ett akut påkommet behov av transport av en gravid kvinna till fastlandssjukhus fördröjdes transporten så att kvinnan i stället fick förlösas på Visby lasarett. Händelsen har nu anmälts som risk för allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
-I det här fallet var det som hände inte avgörande för hur barnet mådde när det föddes, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Men det innebar en risk, säger han, och därför anmäler vi.