Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskrivning av antibiotika på Gotland fortsätter minska mest i Sverige

Publicerad 2020-07-15 14:10
Med en minskning på 14 procent är Gotland den region i landet där antibiotikaförsäljningen sjunker mest. Det visar färska siffror från Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndighetens jämförelse avser regionernas antibiotikaförsäljning den senaste 12-månadersperioden (juli 2019 – juni 2020) med samma 12-månadersperiod året innan. 
 
- Än en gång konstaterar vi att Gotland är en vinnare. Vi har gått från 326 recept per 1000 invånare på Gotland till nu 279 recept ett år senare, det betyder en minskning på 14 procent och än en gång står Gotland för den största minskningen procentuellt i landet, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 
 
Flera orsaker till minskningen
- Sannolikt finns det flera faktorer som förklarar minskningen, där hanteringen av pandemin är en. Man har visat att med noggrann handtvätt och att alla med sjukdomssymptom stannar hemma, minskar förekomsten även av andra infektioner i samhället. Inom Strama, "Samverkan mot antibiotikaresistens", fortsätter arbetet med att ta fram behandlingsriktlinjer och informera såväl allmänheten som sjukvården för att rätt antibiotika ska används vid rätt tillfälle, säger Maria Amér.
 
Som jämförelse har Skåne under samma tid minskat sin försäljning med 7 procent, från 312 till 290 recept per 1000 invånare. Västerbotten fortsätter att vara bäst i klassen där de nu endast skriver ut 220 recept per 1000 invånare. 
 
 - För hela landet ligger siffran nu på 264 recept per 1000 invånare, så det är en liten bit kvar till det nationella målet på 250 recept per 1000 invånare och år, men det är glädjande att vi har kommit så här långt, konstaterar Maria Amér.