Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kompletterande lokal till akutmottagningen i pandemin – nu på plats

Publicerad 2020-07-10 15:30
Nu står ett modulhus snart färdigt att användas vid akutmottagningen på Visby lasarett. Detta kommer att först och främst fungera som extra väntrum och samtalsrum för patienter med misstänkt covid-19-infektion.

På förfrågan från Region Gotland har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, byggt upp ett modulhus som nu ska underlätta vården på akutmottagningen på Visby lasarett under pandemin. På fem dagar har modulen satts ihop och senast i nästa vecka kommer patienter hänvisas hit. Modulhuset ersätter tidigare tält som stått där sedan i mars.

- Det är en mer långsiktig lösning som klarar tuffare väder och vind och som har bättre möjligheter att reglera värmen. Det kommer också att underlätta städningen, vilket är högst centralt nu under coronapandemin, säger Kajsa Holmström, lokalstrateg på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.

Nya rutiner på akuten under pandemin

Vid besök på akutmottagningen får du vänta utanför och ringa på en dörrklocka eller ett telefonnummer. Om personalen gör bedömningen att det rör sig om covid-19-relaterade symtom hanteras du på ett särskilt sätt för att inte riskera ökad smittspridning. Du kan till exempel då bli hänvisad till att sitta i modulhusets väntrum innan du får träffa vårdpersonal.

En tillsvidarelösning

Modulhuset kommer att stå där tills vidare och anpassas efterhand med ramper och nedgrävda elkablar, för att kunna vara tillgängligt för alla och ha en god framkomlighet runt om huset. Utanför modulhuset finns också parkbänkar där personalen helst ser att personer med misstänkt covid-19 väntar, eftersom det minskar risken för smittspridning.