Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt försäljningsställe för bussbiljetter

Publicerad 2020-07-08 14:36
Nu kan du köpa bussbiljetter även på Hemse

Från och med 8 juli 2020 finns det ett nytt försäljningsställe för bussbiljetter. Det är Snäusbodi på Hemse, Storgatan 66c, som säljer samtliga typer av bussbiljetter i Gotlands kollektivtrafik.