Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dricksvattnet på Sudersand riskerar att ta slut

Publicerad 2020-07-07 13:13
Det är onormal hög vattenförbrukning av det kommunala vattnet på Sudersand vilket gör att dricksvattnet riskerar att ta slut.

Mätningen från teknikförvaltningen visar att förbrukningen under måndagen var 12 kubikmeter mer än normalt.

- Det handlar inte om någon vattenläcka i regionens vattenledningar utan att man använder mer vatten än normalt Till viss del kan förklaringen till att vattenförbrukningen ökar vara att det är fler personer som visats på Sudersand.
Region Gotland kör dricksvatten med tankbilar till Fårö, men med den vattenförbrukning som råder just nu blir det svårt att hinna med att få dit tillräckliga mängder dricksvatten. Vi behöver alla hjälpas åt med att minska vattenförbrukningen genom att vara sparsam med användandet av dricksvattnet och respektera det bevattningsförbud som råder på Fårö, säger Leif Thomsson enhetschef vid VA underhållsenheten.

I området råder sedan tidigare bevattningsförbud. Förbudet gäller: 

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. 
  • Biltvätt med slang. 
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Mer information om bevattningsförbudet https://www.gotland.se/bevattningsförbud
 

Så här kan vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

För information och flera tips: www.gotland.se/sparavatten