Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländsk filmgala för högstadieelever beviljas stöd från Svenska Filminstitutet

Publicerad 2020-07-03 14:25
Svenska Filminstitutet har fördelat 84 000 kronor av det filmkulturella stödet till verksamhet för barn och unga till Gotlands SkolfilmsfestivalGALA.

På Högbyskolan i Hemse har högstadieeleverna sedan 2018 skapat film på lektionstid utifrån olika skolämnen och arbetet har avslutats med en stor filmgala i biografen Hemsegården med visning av elevernas filmer, prisutdelning och elevuppträdanden. Initiativtagare på Högbyskolan är musikläraren Mac Johansson och bildläraren Katarina LoForte.

- Vi har sett att det behövs ett sammanhang där eleverna samarbetar över klass- och ämnesgränser för att kunna känna stolthet och gemenskap över sin skola, säger Katarina LoForte.

Stödet från Filminstitutet på 84 000 kronor ska gå till att möjliggöra att fler högstadieskolor på ön kan arrangera både lokala filmgalor och en större regional skolfilmfestival, Gotlands skolfilmsfestivalGALA, där skolorna tävlar mot varandra.

Idag har även Fårösundsskolan, Romaskolan och Södervärnsskolan anslutit sig. Det långsiktiga målet är att öns alla tio högstadieskolor ska vilja vara med.

- Eleverna är med och driver både filmskapandet och arrangemanget kring själva filmgalan. Förhoppningen med projektet är att få eleverna att förstå den rörliga bildens påverkan och gå från att bara vara konsumenter till att få en förståelse av produktionsprocessen och utifrån det skapa själva. Och att de lokala filmgalorna utnyttjar biograferna som finns runtom på ön, säger Sandra Fröberg, utvecklare för barn, unga och visningsfrågor på Film på Gotland som har stöttat projektet.

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga fördelas till kommuner och verksamheter med kommunal finansiering. Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder.