Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inbjudan till intresseförfrågan för konstnärlig gestaltning

Publicerad 2020-07-03 10:54
Region Gotland bjuder in till intresseanmälan för skissuppdrag till konstnärlig gestaltning. Projektet gäller en nybyggnation av ett korttidsboende i fastigheten Korpen 5 i Visby. Nu bjuds yrkesverksamma konstnärer in för skissuppdrag.

I samband med en ny byggnation på fastigheten Korpen 5 i Visby för ett vårdande korttidsboende skapas ett eller flera uppdrag att konstnärligt gestalta den invändiga miljön. Målet är att med en sammanhållen gestaltningsidé bidra till att skapa en tydlig karaktär och på ett intressant sätt interagera med omgivande miljö.

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957 anta den så kallade 1 %-regeln. Tack vare den når den offentliga konsten dagligen stora delar av Gotlands befolkning, framför allt i offentliga lokaler som skolor, vårdinrättningar, arbetsplatser, bibliotek och i det offentliga rummet.

Vi tar emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer till och med den 16 juli 2020. Vid frågor kontakta konsthandläggare Hanna Wärff Radhe på telefon 0498-26 96 51 till och med den 13 juli 2020.