Kontakt

Anmäl trängsel

Du kan anmäla trängsel när det gäller serveringsställen.

Mejla till:  sbflivsmedel@gotland.se
 
De anmälningar som kommer in hanteras av våra livsmedelsinspektörer. De kan ligga till grund för vilka verksamheter vi utövar tillsyn på.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lunchtallrik

Minska trängsel på servering

Region Gotland ansvarar för tillsyn av gotländska serveringsställen när det gäller hur de uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Lagen innebär att alla serveringsställen, inte bara restauranger, får ett stort ansvar för att minska trängsel. Men individen har också ett stort ansvar.

Näringsidkarens ansvar

I korthet innebär den tillfälliga lagen följande:

  • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd om minst en meter till andra sällskap. Vid behov bör den som driver ett serveringsställe utöka avståndet mellan sällskap till mer än en meter. Från den 1 juli ökade den maximala storleken på sällskap inomhus till max åtta personer. 
  • Verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
  • Att det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Länk till riksdagen om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Länk till folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för krogar och restauranger.

I och med den tillfälliga lagen som trädde i kraft 1 juli har regeringen utökat vilka typer av verksamheter som ska vidta smittskyddsåtgärder. Nu har samtliga näringsidkare som serverar mat eller dryck till allmänhet och som erbjuder en möjlighet till förtäring på serveringsstället, ett smittskyddsansvar enligt lag. Det är därför dessa verksamheter som kan få tillsyn från regionen.

Du behöver vidta åtgärder så att du lever upp till den tillfälliga lagen. Varje verksamhet är olika och därför behöver du göra anpassade åtgärder.

Några åtgärder som ska vidtas är följande:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Gästerna ska kunna hålla avstånd och det bör vara minst 1 meter mellan sällskap. Från och med den 1 juli slopades begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. 
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Det är bara tillåtet att beställa och hämta mat vid en disk om det inte blir trängsel.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittande vid ett bord, eller bardisk om det är möjligt att göra det utan att trängsel uppstår.
  • Se till att det finns möjlighet att hålla god handhygien för gäster och personal.
  • Se till att det inte uppstår trängsel i köer både innanför dörren till era lokaler och utanför dörren till serveringsstället.
  • Det går bra att leverera hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland de som betalar, hämtar eller väntar.
  • Ta fram en rutin för egenkontroll utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger.

Tillsyn

Tiderna varierar, allt från förmiddag/lunchtid till tidig respektive sen eftermiddag och även kväll och natt. 

Verksamheterna väljs baserat på flera faktorer. Bland annat påverkar inspektörernas erfarenhet av serveringsstället in och deras vetskap om olika ställens popularitet och hur många människor som brukar röra sig på de olika ställena. Inspektörerna tar också hänsyn till inkomna klagomål. Även väderförhållanden kan spela in.
Inspektörerna går in på serveringsstället, presenterar sig för någon i personalen och ser till att få prata med ansvarig på plats. De observerar mängden gäster, bordsplacering, möjlighet till passage och allmänt hur gästerna kan röra sig på stället. De kontrollerar också informationen som finns till gästerna och möjligheterna till handtvätt/handsprit.
Om det skulle vara aktuellt med stängning, så kommer verksamheten ha stängt så länge som krävs för att vidta nödvändiga åtgärder.