Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen fick köra extra dricksvatten till Fårö

Publicerad 2020-07-02 13:06
Det kommunala dricksvattnet i området i och omkring Sudersand på Fårö tog nästan helt slut under det gångna dygnet.

En extra tankbil med 30 kubik vatten fick snabbt åka till Fårö för att fylla på så att det inte det blev torrt i ledningarna. Den stora förbrukningen beror inte på någon vattenläcka. Teknikförvaltningen undersöker nu vad förbrukningen beror på.

Det är allvarligt för abonnenterna och själva ledningsnätet om vattnet helt plötsligt tar slut.
- Vi vet ännu inte vad detta beror på. Vi undersöker om det är någon som fyller på sin pool, bevattnar eller så. Vi vet i alla fall med säkerhet att vi inte har någon vattenläcka i systemet, berättar enhetschefen Leif Thomsson på teknikförvaltningen.

Teknikförvaltningen har även gått ut med information i området.

Det är angeläget att bevattningsförbudet följs och det innebär bland annat att man inte får fylla pooler med kommunalt dricksvatten.