Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lotta Lutteman, kommunikationschef Region Gotland, håller upp den nya coronaguiden.

Region Gotlands nya satsning – coronaguide till alla hushåll

Publicerad 2020-07-01 13:41
Efter regeringens beslut om reselättnader beräknas flera tusen personer resa till och från ön i sommar. För att hjälpa besökare och bofasta att göra rätt ger Region Gotland ut en coronaguide.

Guiden innehåller råd om hur du semestrar säkert i sommar och vart du ska vända dig för att få vård. Den trycks i 90 000 exemplar och distribueras till flygplatsen, färjorna, turistbyrån, alla bibliotek, en del butiker och slutligen till alla hushåll och sommarboenden genom en bilaga i Gotlands gratistidning den 2 juli.

I samarbete med Destination Gotland skickas guiden digitalt via ett mejl till alla som bokar resa med färjan under sommaren.

- Vi vill att informationsmaterialet ska hjälpa både bofasta och besökare att göra rätt, så att vi tillsammans ser till att minska smittspridningen på Gotland i sommar. Så länge vi inte har ett vaccin mot covid-19, är efterlevnad och tydlig och tillgänglig kommunikation det viktigaste verktyget vi har, säger Lotta Lutteman, kommunikationschef Region Gotland.

Under hela våren har Region Gotland förmedlat kontinuerlig coronainformation till deltidsboende och bofasta. Regionens hemsida gotland.se uppdateras dagligen med de senaste nyheterna kring coronaläget på ön.

- Svårigheten är att besökare inte nödvändigtvis följer regionens digitala kommunikationskanaler eller lokal journalistik och då behövs en sådan här insats, säger Lotta Lutteman.