Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på person som loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster (Foto: 1177 Vårdguiden)

Så söker du vård på Gotland

Länk till 1177 och information om hur du söker vård på Gotland

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film om hur du använder munskydd.

Om 1177

1177 är en nationell samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 finns tillgängligt dygnet runt via webb och telefon (telefonnummer 1177) och vårdpersonal kan hjälpa till med att bedöma ditt behov av vård, ge dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Här finns bland mycket annat också information om vårdval, regler och rättigheter. 
 
1177.se finns kontaktuppgifter till vård i Region Gotland samlad och du kan också logga in för att kontakta vården.