Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

Under hösten 2021 lättar Folkhälsomyndigheten och Regeringen på flera restriktioner. Gotlands kollektivtrafik anpassar sig till de nya rekommendationerna. Framdörrarna på bussarna är nu öppna.

Hjälp till att förhindra smittspridning!

Det är fortsatt mycket viktigt att stanna hemma när man är sjuk. Det gäller även dig som är vaccinerad.

  • Res aldrig om du är sjuk.

Läs mer om hur du förhindrar smittspridning på https://gotland.se/corona.

Vi har öppnat framdörrarna

Numera kliver du på bussen genom framdörren.

Detta gäller för dina biljetter:

  • Enhetstaxan för enkelbiljetter finns kvar.
  • För förarnas säkerhet är det inte möjligt att köpa biljett med kontanter.

Köp din biljett såhär:

  • i förväg (som idag), på www.gotlandbiljett.se, i appen Gotlands kollektivtrafik eller hos våra biljettombud.
  • i bussen med reskassa på busskort eller med bankkort.

Här är svar på vanliga frågor om hur kollektivtrafiken fungerar under coronapandemin:

Personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med att de vaccineras mot covid-19. Vaccinationen sker på öns vårdcentraler. Sjukresa för vaccination av Covid-19 för personer med hemtjänst eller LSS-insats bokas i beställningscentralen för sjukresor, telefon 0200-260 660.
  • Bussarna tvättas och städas invändigt minst en gång varje dag. Efter alla avslutade pass moppas bussarna ur, skräp slängs och man gör en allmän uppsnyggning.
  • Alla kontaktytor, som stoppknappar och stolpar torkas av med bakteriedödande medel. Detta görs dagligen.
  • Bussförarna har uppsikt och anmäler eventuella fel och brister.
Det är minst lika många bussar som tidigare. Vi sätter in extrabussar vid behov.
Att omprioritera bussar till att förstärka vissa turer, skulle innebära att bussen tas bort från någon annan linje där den normalt skulle trafikera. Då blir den linjen utan trafikmöjlighet med allt som det kan innebära för de resenärer som tänkt åka med den bussturen. Vi försöker undvika det för att ha en så god tillgänglighet som möjligt på hela ön.
Avtalet är skrivet med en leverantör, precis som tidigare år, och ger dem ”ensamrätten” till den allmänna kollektivtrafiken.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor och till de resebolag som du reser med för vidare information.

Till Folkhälsomyndighetens sida