Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu blir det möjligt för alla vuxna med pågående symtom att provta sig för covid-19

Publicerad 2020-06-29 15:30
Från och med onsdag den 1 juli blir det möjligt för alla över 18 år med pågående symtom på covid-19 att provta sig på Gotland.

Boka tid på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Bokning sker genom att logga in på 1177.se (https://pep.1177.se/offer). Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid.

Provet är ett så kallat PCR-test som visar om personen har pågående covid-19-infektion. Prover kan tas på speciella provtagningsplatser i Visby, Hemse och Slite för de som kan ta sig till provtagningen i bil. Om man inte kan ta sig i bil till en provtagningsplats kan man istället boka tid för hemleverans. Information om adresser till provtagningsplatserna och öppettider ges vid tidsbokningen.

Det är mycket viktigt att du kommer i bil och inte åker kollektivt, går, cyklar eller på annat sätt tar sig till provtagningsplatserna, eftersom hen har symtom och kan smitta andra.
 
Egenprovtagning
På provtagningsplatsen får du ett provtagningskit med instruktioner om hur provet tas på dig själv. Provet tas i svalg med en provtagningspinne och lämnas sedan direkt till personalen på provtagningsplatsen. När hemleverans bokas kommer personal hem till dig och du utför provtagningen på dig själv på samma sätt som ovan. Personalen tar sedan med sig provet direkt.
 
Hur ges besked om provsvaret?
Du får ditt provsvar genom att logga in på www.1177.se. Resultatet finns inlagt där 2-4 dagar efter att provet tagits. Om provsvaret visar att du har en pågående covid-19-infektion kommer du att bli kontaktad av vården via telefon. Du får också skriftliga förhållningsregler. Det går inte att ringa till 1177 för att få sitt provsvar.
 
Även öppet för besökare och turister
Besökare som inte är folkbokförda på Gotland kan också boka sig för provtagning om de skulle få covid-19-relaterade symtom när de är på ön.
 
Om du behöver vård
Om du har symtom för covid-19 och behöver vård, kommer du att erbjudas provtagning och omhändertagande i den ordinarie vården. För att få vård för covid-19 ringer du 1177. I akuta fall, ring 112. Om du har övriga symtom och behöver vård söker du sjukvården som vanligt, via exempelvis en vårdcentral eller genom att ringa 1177.

Om barn har symtom

Ett barn som har covid-19-relaterade symtom kan testas om vårdcentralen eller annan vårdinstans bedömer att det behövs. I de fallen görs provtagningen via vårdcentralen och inte via den allmänna testningen.

Antikroppstestning inte tillgängligt

Provtagning som visar om en person har haft covid-19 tidigare och därmed kan ha antikroppar, kan inte göras ännu via regionens sjukvårdsverksamhet. Det är inte klart när detta kan erbjudas. 
 
Om provsvaret är negativt
Ett negativt provsvar betyder INTE att en person med symtom kan återgå till arbetet eller vistas bland andra människor. Detta eftersom testet vid en längre tids infektion inte alltid kan fånga upp viruset via svalget. Viruset kan ha förflyttat sig längre ner i luftvägarna exempelvis. En person som har covid-19-relaterade symtom ska fortsatt ALLTID vara hemma tills personen är helt symtomfri i minst två dygn.

Personer som inte kan logga in på 1177

Om du inte har möjlighet att logga in på 1177.se kan du ringa 0498-26 89 31 knappval 4 för att få hjälp med bokning. Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid. Du blir uppringd med provsvar 2-4 dagar efter provtagningen.

Läs om hur bokning och provtagning går till på 1177 Vårdguiden: