Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avrådan från bad i Tingstäde träsk

Publicerad 2020-06-29 15:07
Under helgen 27-28 juni har flera fall av misstänkt badklåda uppkommit efter bad i Tingstäde träsk. Region Gotland avråder från bad i träsket mellan den 29 juni och 6 juli.

Under helgen 27-28 juni har flera fall av misstänkt badklåda uppkommit efter bad i Tingstäde träsk. Det ger utslag som är ofarliga men kan ge obehag. Det är troligtvis störst risk att drabbas av badklådan om man badar i det grunda, varmare vattnet där parasiterna trivs.

Region Gotland avråder från bad i träsket mellan den 29 juni och 6 juli. Att avrådan gäller en vecka beror bland annat på att det väntas bli svalare väder och då är det troligt att problemet försvinner.

Läs mer om badklåda på Folkhälsomyndighetens hemsida eller på 1177, se länk nedan.