Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt spännande samarbete mellan biblioteken och turistbyrån

Publicerad 2020-06-29 14:14
Nu ska fyra gotländska bibliotek bli så kallade InfoPoints och förmedla turistinformation till besökarna. Det är biblioteken i Slite, Roma, Klintehamn och Hemse som är först ut i samarbetet.
- Tanken är att biblioteken ska fungera som Turistbyråns förlängda lokala arm och kunna ge grundläggande turistinformation om vad som är intressant på destinationen och även i närområdet, utifrån besökarens behov, säger Renate Hall på Turistbyrån. Biblioteken är ju öppna året runt och bibliotekspersonalen är vana att ge neutral information.
 
Biblioteken på Gotland är vana att svara på frågor om utflyktsmål och att ge information till sina besökare. Med det nya samarbetet blir det arbetet mer strukturerat. Besökare på biblioteken kan nu få tillgång till broschyrer och kartor över öns besöksmål.
 
- Vi ser det som ett servicelyft för besökare till våra bibliotek. Besökare kan nu lättare få mer tillgång till utbud och information på ön, säger Viktoria Norberg, enhetschef för distriktsbiblioteken. 
 
Under sommaren kommer Region Gotlands coronaguide att finnas på alla bibliotek på ön. Coronaguiden kommer att finnas på biblioteken från och med vecka 28. I guiden hittar man, bland annat, information om hur man söker vård på Gotland och allmänna tips och råd.
 
Bakgrund:
I Turistbyråns auktorisationsavtal med VISITA (branchorganisationen för besöksnäringen) är det inkluderat möjligheten att placera ut bemannade turistserviceplatser så kallade InfoPoints. InfoPointmärket liksom Turistinformationsmärket är varumärken som ägs av VISITA och får bara användas av auktoriserade turistinformationer.