Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Håll avståndet - även på stränderna!

Publicerad 2020-06-30 08:00
Region Gotland sätter nu upp skyltar om att vi ska komma ihåg att också hålla avståndet när vi besöker stränder, lekplatser och grillplatser, som ju är välbesökta platser nu i sommartider.

Skyltar sätts upp vid de 14 badstränder som Region Gotland ansvarar för samt lekplatser och grillplatser. Totalt handlar det om cirka 240 skyltar som sätts upp!

Skyltarna finns på regionens hemsida (se länk nedan) och kan fritt laddas hem och sättas upp som affisch på andra platser, om man så vill.

Tack för att du visar hänsyn!