Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannonser lördag den 27 juni

Publicerad 2020-06-29 09:07
Här hittar du Region Gotlands samannonser som publicerades i lokaltidningarna den 27 juni.

Den 27 juni publicerades en ordinarie samannons, med bland annat bygglov. Det publicerades också en annons med corona-information.