Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (26 juni)

Publicerad 2020-06-26 14:33
Veckans sista rapport visar att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats idag, vilket innebär att Gotland kvarstår på totalt 147 personer som har sjukdomen covid-19. Nästa lägesrapport kommer på måndag 29 juni med sammanfattning av helgen.

Två personer med sjukdomen covid-19 vårdas på Visby lasarett, varav en på intensivvårdsavdelningen. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Under juni har i genomsnitt 52 Covidtester per dag tagits. Via egenprovningen av samhällsviktig personal på 1177.se har hittills 150 prover tagits totalt med endast några få positiva svar.

Med anledning av coronaviruset - vad gäller när du reser till och från Gotland i sommar?

Du har stort eget ansvar att inte öka smittspridningen. Om du ser att många människor är samlade på liten yta:

  • Välj en annan plats.
  • Välj annan tidpunkt.
  • Prata med chefen för den verksamhet det gäller.
Frågor och svar om resor och sommarvistelse på Gotland hittar du här: https://gotland.se/coronasommar