Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på gympaskor på asfalt

Vi är mycket glada över att ungdomsenheten har fått ta del av Länsstyrelsens Integrationsmedel!

Publicerad 2020-06-26 10:26
Under dryga två år kommer vi fortbilda våra fritidsledare, träffa målsmän och skapa roliga och viktiga aktiviteter för nyanlända, asylsökande och ensamkommande ungdomar.

Målet är att fritidsledarna ska få bättre kunskaper, förståelse och verktyg för att bidra till att dessa ungdomar ska få en meningsfull fritid med nya vänner och vuxna som finns som bollplank och stöd för ungdomarnas funderingar och frågor. Vi kommer samarbeta med Integrationsenheten och Lotsen i projektet.