Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även fasta grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

När brandrisken är extremt hög i skog och mark kan Region Gotland fatta beslut om skärpt eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med Länsstyrelsen och utifrån prognosunderlag från SMHI. 

Detta innebär ett skärpt eldningsförbud

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Det är även tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsföreningens gård, om föreningen tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning. Den som grillar måste vara mycket försiktig och säkerställa att anordningen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids. En grill som drivs av fasta bränslen bör till exempel stå på egna ben (upphöjd från marken), på ett brandfast underlag och på säkert avstånd från lättantändlig vegetation.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information om det skärpta eldningsförbudet

För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Information om eldningsförbud och brandriskprognos: 0498-20 38 00

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android. Information från Länsstyrelsen på Gotland hittar du här. Om du är markägare eller verksamhetsansvarig och har behov av att skriva ut affischer eller skyltar med anledning av eldningsförbudet hittar du stöd för detta på MSB:s webbplats.

Information om eldningsförbud på engelska

Information about fire ban in english.