Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn och vuxen man gungar i hängmatta i skuggan av träden

Brandrisk och höga temperaturer på Gotland

Publicerad 2020-06-25 15:16
SMHI har gått ut med meddelande om höga temperaturer och risk för skogsbrand på Gotland. Räddningstjänsten på Gotland avråder från att elda.

Höga temperaturer

SMHI har gått ut med meddelande om höga temperaturer på Gotland från och med i dag torsdag den 25 juni. Värmen innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. 
 
När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket och att du skyddar dig från solen. Särskilt äldre, sjuka och barn kan behöva dricka även om de inte är törstiga och skydda sig extra mot värmen.
 
På 1177 Vårdguiden finns några enkla råd om hur du bäst tar hand om dig när solen gassar och temperaturen stiger. Till 1177 Vårdguidens råd vid höga temperaturer
 

Risk för skogsbrand 

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor med risk för mycket stor brandspridning över hela Gotlands län enligt SMHI. Räddningstjänsten på Gotland avråder från att elda. En avrådan innebär inte att det råder eldningsförbud, men den som eldar måste genomföra eldningen på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar och elden måste hela tiden bevakas. Släckningsutrustning måste finnas nära till hands. 
 
Uppdaterad information om eldning och brandriskprognos kan fås via räddningstjänstens telefontjänst: 0498-20 38 00.