Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV och artikel: Region Gotland höll presskonferens om coronaläget

Publicerad 2020-06-25 13:45
”Det är vi tillsammans som kan se till att det här blir en bra sommar”, säger regiondirektör Peter Lindvall.
Se webbsändningen längre ner.
 
Tre veckor har gått sedan Folkhälsomyndighetens reserekommendationer för inrikes resor för sommaren 2020 presenterades. Vi har fått ett ökat resande till och från Gotland. Vad innebär detta för sjukvården, äldreomsorgen och för de som bor och vistas här?
 
På torsdagen den 25 juni höll Region Gotland presskonferens och webbsändning med anledning av coronaläget på ön. Regiondirektör Peter Lindvall höll i sändningen.
 
"Ha en plan B"
Först ut att bli intervjuad var regionens smittskyddsläkare Maria Amér.
 
-  Vi har ett fortsatt hanterbart läge på Gotland med 147 personer som testats positiva, varav tyvärr sex personer avlidit sedan i mars. Att vi får fler fall är förväntat, vi provtar fler och vi arbetar fortsatt med smittspårning. 
 
De senaste beräkningarna som Folkhälsomyndigheten gjort visar att Gotland kommer att ha sin högsta belastning en eller två veckor in i augusti.
 
Det, i kombination med att ön då har många besökare, skulle kunna göra belastningen på sjukvården hög. Men det här är prognoser vi kan påverka om alla tar sitt ansvar och håller avstånd och stannar hemma vid sjukdom.
 
- Och när man reser till och från sitt semesterboende måste man ha en plan B. Ställ dig själv frågan: Var kan jag vara om jag insjuknar under min semester? säger Maria Amér.
 
Att vara konstaterat smittad med sjukdomen covid-19 och resa med båt eller flyg är inte förenligt med smittskyddslagen, betonade smittskyddsläkaren.
 
Provtagning
När det gäller provtagningen så ökar kapaciteten hela tiden. Just nu provtas prioriterade grupper men även allmänheten kommer att, via webbplatsen 1177.se, kunna boka tid för test vid misstänkt symtom på covid-19.
 
- Inom kort kommer detta att vara möjligt, säger Maria Amér.
 
Bemanningsläget och äldreomsorgen
Bemanningsläget inom hälso- och sjukvårdens och socialförvaltningens verksamheter är gott för tillfället. Men det är skört. Både hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob och HR-chefen på socialförvaltningen, Roger Nilsson, betonar hur viktigt det är att medarbetare får den semester som de så väl behöver.
 
- I år är läget extra osäkert men vi har planerat så långt vi kan, säger Marie Loob.
 
Äldreomsorgen har varit i fokus under pandemin och Roger Nilsson berättade hur socialförvaltningen arbetar för att skydda de som bor på särskilda boenden och i hemtjänsten.
 
- Grunden är bra hygienrutiner, vi använder munskydd och visir och vi testar äldre som flyttar in på särskilda boenden. Vid symtom testar vi boende och medarbetare. Vi har även ett covidteam inom hemtjänsten som är beredda att rycka ut.
 
Roger Nilsson skickar också med uppmaningen att inte ansöka om tillfällig vistelse på Gotland denna sommar. Tillfällig vistelse innebär att man har rätt att få hjälp med hemtjänst på andra ställen än i sin hemkommun.
 
- Vi förstår att man kanske vill komma till sitt sommarboende men vi vädjar om att man väntar till nästa år, säger Roger Nilsson.
 
Tillsyn av trängsel
Från och med den 1 juli har Region Gotland fått i uppdrag att kontrollera hur restauranger och andra verksamheter sköter reglerna kring trängsel. Men Region Gotlands inspektörer är redan igång med detta arbete.
 
- Det vi ser är att verksamheterna har tagit ett stort ansvar. Det är jätteviktigt att man fortsätter med det. Och det är också viktigt att allmänheten tar sitt ansvar och hjälper verksamheterna att göra sitt jobb, säger Andreas Larsson, enhetschef och ansvarig för tillsynsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Håll i, håll ut
Webbsändningen och presskonferensen avslutades med att beredskapschef Christer Stoltz summerade vårens insatser och konstaterade att det är fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut och ta ett eget ansvar.
 
Sommaren kan också innebära ökade påfrestningar både på individen och samhället i form av värme, torka, vattenbrist och risk för bränder.
 
- Vi måste ha beredskap även för detta, säger Christer Stoltz.
 
- Det kommer bli en annorlunda sommar. Det är vi tillsammans som kan se till att det här blir bra och vi tillsammans som hanterar pandemin på ett ansvarsfullt sätt, avslutar regiondirektör Peter Lindvall.
 
Det har smugit sig in ett fel i live-textningen i filmen nedan. Rätt uppgift är att Gotland på torsdagen hade 147 bekräftade fall av covid-19 och ingenting annat.