Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inställd dricksvattenkonferens

Publicerad 2020-06-24 14:41
På grund av coronasituationen ställs den nationella dricksvattenkonferensen in. Den var planerad att äga rum i Visby i september.

Detta är förstås beklagligt, men branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar för att de ska lägga dricksvattenkonferensen på Gotland 2022 istället.