Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Se skissen på nya korttidsboendet

Publicerad 2020-06-22 14:27
För att tillgodose Region Gotlands ökade behov av korttidsplatser byggs nu nytt korttidsboende.
Se skissen längst ner.
 
På tekniska nämndens senaste möte togs beslutet att byggföretaget Peab ska bygga den nya korttidsenheten. I och med beslutet kan bygget nu sätta igång. 
 
Byggnaden ska placeras i äppellunden på Korpenområdet, utmed Tjelvarvägen, mitt emot kvarteret Vitkålen i Visby.
 
– Parkkänslan kommer vi att försöka bevara. Det finns bland annat fruktträd och ambitionen är att spara så många som möjligt. Vi kommer behöva ta bort
några gamla, men de ska återplanteras i samma antal. Det finns också en allé utmed Tjelvarvägen och den kommer vi inte alls att påverka, säger
projektledare Ingemar Britts.
 
Nya korttidsenheten kommer att rymma 40 enkelrumsplatser som uppfyller dagens krav på hygienutrymmen och integritet för de boende på
korttidsenheten.
 
Korttidsenheten, som är en del av socialförvaltningens verksamheter, är en viktig länk i vård- och omsorgskedjan mellan lasarettet och hemflytt eller flytt till ett särskilt boende.
 
Projektets kostnader ska rymmas inom tilldelad budgetram på 69,3 miljoner kronor för 2020.