Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sök vår utbildning i byggnadsvård som startar i september

Är du intresserad av att restaurera gamla byggnader? Den 7 september startar en utbildning i byggnadsvård. Utbildningen är på heltid och pågår till den 4 juni 2021. Sök senast den 2 augusti.