Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (18 juni)

Publicerad 2020-06-18 14:16
Dagens rapport visar att två nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats.
Det innebär att totalt 121 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 på Gotland. Ingen med sjukdomen covid-19 vårdas på Visby lasarett och ingen är i behov av intensivvård. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Helgrapportering upphör

Helgrapportering upphör från och med den 19 juni gällande coronaläget på Gotland. Helgrapportering kring antalet bekräftade smittade, IVA-patienter och avlidna sammanfattas i måndagens rapport. Läs mer i nyheten om upphörande helgrapportering.
 

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res bara om det är nödvändigt.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina fysiska kontakter och undviker platser där människor samlas.