Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tomma platser på äldreboenden

Publicerad 2020-06-18 08:51
"Har man ett omfattande behov och svårt att klara sig hemma med hemtjänst ska man inte vänta med att ansöka om plats", säger Therese Thomsson, myndighetschef på socialförvaltningen.
Borådet inom socialförvaltningen är den enhet som administrerar kön till Gotlands alla särskilda boenden, både de i regionens regi och de privata.
 
I borådet ser man nu att kön till särskilt boende är borta och att det till och med finns tomma platser på flera äldreboenden.
 
Totalt finns 655 platser på öns särskilda boenden. I dagsläget står drygt 30
platser tomma.
 
– Vi har visserligen utökat antalet platser jämfört med i fjol men ser också en tydlig effekt av coronapandemin. Kanske är man orolig för smitta, säger Therese Thomsson.
 
I nuläget finns ingen smittspridning inom särskilt boende. Verksamheterna har under en lång tid säkrat upp med skyddsutrustning och förstärkta hygienrutiner.
 
Alla brukare som flyttar in på ett särskilt boende provtas och vid symtom provtas boende och personal.
 
– Det vi vill säga är att det är tryggt att flytta till ett särskilt boende. Det är inte bra för individen att vänta för länge med att ansöka när situationen hemma inte längre är hållbar, säger Therese Thomsson.