Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utökning av bevattningsförbudet på Gotland från lördag 20 juni

I och med att de allmänna rekommendationerna gällande resor med mera inom Sverige är upphävt så förväntar vi oss att besöksantalet till Gotland ökar framöver i sommar.

Grundvattennivåerna i enskilda och små magasin är för årstiden mycket under det normala och nivåerna för större magasin under det normala. Nederbörden de senaste tre månader har varit mycket under normalt, för Visbys del endast 62 millimeter mot normalt 127 millimeter (källa SMHI).

Detta sammantaget gör att vi håller kvar vid det befintliga bevattningsförbudet för Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn. Vi utökar med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite.

Bevattningsförbud gäller för abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet i socknarna/områdena och gäller från lördagen den 20 juni.

Förbudet gäller:

  • Bevattning med spridare, slang eller annan automatisk bevattning. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
  • Biltvätt med slang.
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA - Allmänna bestämmelser för brukare av Gotlands Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas enligt Vattentjänstlagen.

Smarta tips!

Dricksvattnet är viktigaste livsmedlet. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt, även om det inte är bevattningsförbud på alla platser:

  • Duscha snabbt istället för att bada i badkar.
  • Samla in regnvatten i tunnor om du har möjlighet och vattna sedan med kanna.
  • Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  • Fyll poolen med saltvatten.
  • Kan man så är det bra att sprida vattenanvändandet över dygnet.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.