Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Logotyp för materialet Tillsammans tar vi ansvar - om förhållningssätt för att minska spridningen av coronaviruset

Tillsammans tar vi ansvar – Ta del av materialet

Publicerad 2020-06-17 13:26
Nu kan du ta del av materialet där olika branscher inom Gotlands näringsliv beskriver hur de arbetar för att minska spridningen av coronaviruset. Du som kund kan nu läsa mer och du som företagare kan ladda ned materialet.

Tillsammans tar vi ansvar består av material som visar vad som förväntas av de människor som är på Gotland i sommar, med fokus på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man har sjukdomssymptom. Det är också en samling tydliggöranden av vad olika branscher och aktörer gör för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bidra till att minska smittspridningen. Det handlar om boende, resor och restauranger, men även hantverkare, bibliotek och butiker.

Gotlands förenade besöksnäring och Region Gotland har arbetat tillsammans för att ta fram materialet ”Tillsammans tar vi ansvar”.

Medverkar i initiativet gör även Tillväxt Gotland, LRF, Företagarna och Visby Centrum.

Läs om vad näringslivets branscher gör för minskad smittspridning - Tillsammans tar vi ansvar

Ladda ned materialet Tillsammans tar vi ansvar

Läs mer om bakgrunden till initiativet Tillsammans tar vi ansvar