Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projekt för biologisk mångfald

Publicerad 2020-06-16 10:47
Region Gotland genomför under sommaren ett projekt med att släppa upp klippta gräsytor till äng eller högt gräs. Det är för att möta den viktiga frågan kring biologisk mångfald och samtidigt kunna utvärdera kostnadseffektiviseringar och hur olika ytor utvecklas.

På många platser på Gotland finns det en unik fröbank i jorden som inte kan hittas på andra ställen i Sverige. Utvalda platser är stora ytor som har klippts som gräsmatta och kan komma att bli fina ängar där vi planerar att klippa vackra gångstråk för att underlätta promenad genom områden.

Projektet genomförs sommaren 2020.