Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolans RIK-kurser

Under förkortningen RIK (Relation-Integration-Kultur) ordnar vi avgiftsfria kurser i integrationssyfte för ungdomar från 13 år.

Vi har till läsåret 20/21 spelat in en kort film som riktar sig till dem som inte ännu behärskar svenska språket fullt ut. Sprid den gärna till dem som kan vara berörda. För att det skall bli verklig integration är dessa kurser naturligtvis också öppna för svenska ungdomar.

Länk till filmen