Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antagningen till Grundkurs jordbruk är klar

Nu är antagningen till Grundkurs jordbruk gjord och mail har skickats ut till de sexton som antagits. De har fram till den 17/6 kl 12.00 att bekräfta sin plats, annars går den till reserv i kön.

Reservantagning kommer att ske kontinuerligt när återbud lämnas.