Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till vattenkunder i Eksta, Fröjel, Klinte/Klintehamn och Sanda

Publicerad 2020-07-01 14:34
Dricksvatten från Kvarnåkershamns bräckvattenverk har nu släppts på i ledningsnätet i Eksta, Fröjel, Klinte/Klintehamn och Sanda.

Det kan innebära att det blir utfällning av kalk/järn avlagringar i ledningarna på grund av att det nya vattnet är ett mjukt vatten och i de gamla ledningarna har det varit ett hårt grundvatten. Detta gör att kalk/järn avlagringarna kan lösas upp och kan ge missfärgat vatten i ledningsnätet.

Vad kan hända med kalk-/järnavlagringarna?

Dessa kan lösas upp eller släppa från ledningarna. Detta kan upplevas som en missfärgning av vattnet. Vid kraftiga missfärgningar rekommenderar vi normalt att spola tills dessa försvinner, vilket de normalt gör inom 5-30 min av spolning. Missfärgningen är inte farlig, det är kalk och järnavlagringar som lossnat från de gamla ledningarna. Det är främst gamla gjutjärnsledningar och galvledningar som det skulle kunna inträffa på. Vattnet går fortfarande att använda som dricksvatten.

Om du som kund upplever missfärgat vatten i större mängd och längre tid, vad ska du göra?
Ring teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 eller mejla på kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se. På icke kontorstid återkom nästa vardag.

Minimera ditt vattenuttag tills du har fått mer information. Sök information på Region Gotlands hemsida och lyssna på Sveriges Radio Gotland, P4. Om det blir ett större släpp av kalk-/järnavlagringar under längre tid kommer Region Gotland att spola ur vattenledningarna. Under denna tid är det rekommenderat att alla kunder undviker att ta vatten ur sina anslutningar. Region Gotland går i så fall ut med information.