Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybesök vuxen

Det första besöket handlar om att du får beskriva din vardagssituation och dina problem eller svårigheter. Kan vi inte ge det stöd som du söker, hjälper vi till att kontakta rätt verksamhet eller myndighet.

 

 

Kartläggning
 

Habiliteringen gör en kartläggning för att förklara orsaken till ditt hälsoproblem, om det inte redan är utrett. Där söker vi förklaringar till problemen och tar reda på vilka förutsättningar och möjligheter du och din omgivning har.
Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra och varför?

Kartläggningen görs genom samtal, observationer eller besök i närmiljön.
En kartläggning förklarar varför det är svårt att få vardagen att fungera.
När kartläggningen är klar kan vi erbjuda rätt insatser.

 

Planering
 

När kartläggningen är färdig behöver vi tillsammans komma överens om mål, insatser och hur de ska ske. Vi gör upp en tidsplan för insatserna, bestämmer vem som är ansvarig och vad som ska förbättras och förändras.

 

Insatser
 

Vi utgår från dina förutsättningar och behov.

Du kan få stöd och behandling i grupp eller individuellt.

Vi kan ge dig kunskap, strategier och träning som ökar dina möjligheter till socialt samspel och kommunikation och att klara av olika aktiviteter i vardagen.

Ibland ingår ett hjälpmedel i din behandling.

Vi ger information och kunskap om din funktionsnedsättning. Vi kan också ge stödsamtal för att du bättre ska förstå funktionsnedsättningen och dess konsekvenser.

Du kan också få information och vägledning om samhällets stöd och service. 

 

Mål
 

  • Utveckla strategier för att klara svårigheter i vardagen och för att utvecklas efter din förmåga
  • Kunskap och strategier till dina närstående så att de kan stödja dig på bästa möjliga sätt.
  • Att öka dina möjligheter att delta i samhället genom kunskap och hjälpmedel

 

För att uppnå målen samarbetar vi med personal inom kommunen och andra hälso- och sjukvårdsverksamheter. Samarbetet sker alltid med ditt eller dina närståendes samtycke.