Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybesök barn

 

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning kan undra över.

Undra är framtagen för barn i syfte att göra dem mer delaktiga i sin habilitering. 

Berättelsen kan användas för att förbereda barn inför besök på Habiliteringen.

 

 

 

 

Bild på superhjälten Undra som sitter med en surfplatta i knät