Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hög risk för skogsbrand - räddningstjänsten avråder från att elda

Publicerad 2020-05-29 09:53
Just nu är det mycket torrt i markerna och risken för bränder är hög. Räddningstjänsten avråder därför allmänheten från att elda.

Om du ändå planerar att exempelvis grilla, ska detta ske med stor försiktighet.

Läs mer om vad som gäller vid avrådan från eldning.