Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (22 maj)

Publicerad 2020-05-22 14:20
Dagens rapport fredagen den 22 maj visar att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats på Gotland i dag.

Gotland nu har 6 dödsfall till följd av det nya coronaviruset och 69 personer som konstaterats smittade. En person vårdas på vårdavdelning på Visby Lasarett. Ingen person vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Det är viktigt att vi tillsammans kan hålla i och hålla ut och bromsa smittan.
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
• Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
• Res bara om det är nödvändigt.
• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.