Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets studentfirande den 5 juni

Wisbygymnasiet välkomnar sina avgångselever till skolan den 5 juni för att genomföra klassvisa avslutningsceremonier. Program och plats meddelas i början av vecka 21.