Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundkurs i jordbruk startar i september - sök senast 7 juni!

Grundkurs i jordbruk startar igen den 14 september i samarbete med Gotland Grönt Centrum. Utbildningen ger dig goda kunskaper för att kunna fortsätta till arbete inom jordbrukssektorn samt för vidare studier till exempelvis lantmästare. Sök senast 7 juni.