Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Se informationsmötet gällande fjärrdistansstudier i efterhand

Du som missade mötet om distansstudier via Hermods den 11 maj kan nu se en inspelning av mötet. Det gäller dig som ska läsa kurser med start den 25 maj.