Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrdokument för utförande

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare och levererar tjänster enligt SoL och HSL.

 

Åtkomst till utförardokumenten

De flesta dokument ligger här på hemsidan, de med extra sekretess ligger inne i dokumenthanteringssystemet och kräver behörighet med extra konto.
Det finns även mobil app att använda vilket gör att man kan komma åt dokumenten enkelt via mobilen.

Se nedanstående dokument för åtkomst till detta. 

 

Styrdokument för utförare