Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler missförhållanden

Publicerad 2020-05-08 14:09
Socialförvaltningen anmäler två ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det första ärendet handlar om en situation som uppstod på ett LSS-boende på Gotland i februari i år.
 
En av de boende och en medarbetare hamnade i en situation där medarbetaren gav brukaren en spark på benet.
 
– Det inträffade är att betrakta som ett allvarligt missförhållande, säger kvalitetschef Hanna Ogestad.
 
Samtliga av boendets medarbetare har genomgått såväl grundutbildning som uppföljning i lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd.
 
Nu vidtas en rad ytterligare åtgärder. Rutiner har setts över och både den enskilde medarbetaren och arbetsgruppen har fått handledning. 
 
 
Ramlade i sitt hem
Det andra ärendet som anmälts handlar om en person med hemtjänst som ramlat i sitt hem i februari i år. Personen kunde inte larma och inte heller den digitala tillsynen fungerade som den skulle. 
 
Personen blev liggande under natten och upptäcktes av morgonpersonal från hemtjänsten och fördes då till lasarettet.
 
– Utredningen har visat att rutinerna för att sätta på och av larm och digital nattillsyn, efter att en brukare varit tillfälligt bortrest, inte fungerat, säger Hanna Ogestad.
 
Det inträffade är att betrakta som ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande.