Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt beläggningsarbete vecka 20-22

Storsatsning på vägarna

Publicerad 2020-05-08 08:55
Region Gotland satsar 60 miljoner totalt på tätortsvägar under fem år med start i år. I år satsas tolv miljoner i beläggningsprogrammet. Verkstadsgatan i Klintehamn har redan åtgärdats och måndagen den 11 maj kör man igång med beläggningsarbeten på Kung Magnus väg i Visby.

Region Gotlands teknikförvaltning, tillsammans med Trafikverket, presenterade idag årets beläggningsprogram. Alla är medvetna om att en hel del av våra vägar behöver förbättras. Slitaget beror bland annat på att flera vintrar varit milda och blöta i kombination med att en hög andel av öns trafikanter kör med dubbdäck.
- Detta i kombination lite investeringsmedel till gator och vägar under flera år gör att vi idag har en situation som behöver åtgärdas, säger chefen för teknikförvaltningens gata- och parkavdelning, Isak Malm och tillägger:
- Det känns bra att kunna göra denna storsatsning där även politiken varit väldigt stöttande och förstår problematiken. Totalt handlar det i år om tolv miljoner, jämfört med tre miljoner förra året, förklarar han.

Sker under veckorna 20-22

Med start på måndag 11 maj och under vecka 20 till 22 kommer flera vägar i Visby att beläggas. Inledningsvis Kung Magnus väg (Norrgattrondellen-Jägargatan), därefter Brömsebroväg (Tjelvarvägen-Kung Magnusväg), Norra Hansegatan (Broväg- Jägargatan), Bingebygatan (Tjelvarvägen- Norra Hansegatan) och Östra Hansegatan (Lännavägen- Stenkumlaväg).

I Klintehamn ingår Verkstadsgatan., Skolkvior och Garvaregatan i beläggningsprogrammet. Teknikförvaltningen koncentrerar sig där i år. För om man belägger exempelvis gator i olika samhällen kostar det mycket mer på grund av etableringskostnader etc.

I höst ska arbeten utföras på delar av Allégatan, Follingboväg, Solbergaleden, Rustarondellen samt Skarphällsgatan. Sammanlagt handlar det om 5,3 kilometer (våren: 3,1 kilometer hösten: 2,2 kilometer). I huvudsak ska arbetet göras dagtid, men kan även ske nattetid.

Även Trafikverket

Även Trafikverket, som sköter det statliga vägnätet - som i princip är vägarna mellan tätorterna - genomför arbeten i år med beräknad start vecka 33. Trafikverkets beläggningsarbeten handlar främst lagningsarbeten på kortare sträckor. De längsta sträckorna som åtgärdas är väg 149 (Själsö-Lummelunda), väg 147 (Slite/Österby-väg 148) och väg 627 (Vibblerondellen-Fridhem). Även Storgatan genom Hemse får ny beläggning. Där ska den gamla, utslitna betongvägen från 1930-talet ersättas med asfalt.