Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stängda dagar och avvikande tider i maj och juni

Torsdag 21 maj, lördag 6 juni samt lördag 13 juni håller Solbergabadet stängt.

Fredag 12 juni är badet öppet 06:00-08:45 för motionssim men håller stängt på eftermiddagen/kvällen.