Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antagningen till yrkesutbildningar med start i augusti är klar

Antagningen är klar gällande utbildningarna till kock, plåt- och svetsmekaniker, barnskötare samt undersköterska. Ett mail har skickats till alla som är antagna från avsändaren vuxenutbildningen@gotland.se. Du som är antagen behöver svara på mailet senast den 12 maj kl 12.00 och bekräfta om du vill ha din plats eller inte.