Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu har Gotlands alla äldreboenden wifi

Publicerad 2020-05-07 13:48
Nästan 700 brukare plus medarbetare har nu tillgång till wifi på Gotlands alla särskilda boenden.
– Det är så roligt att vi nu kan erbjuda alla boenden detta och det betyder mycket för verksamheterna och för dem som bor där, säger Fredrik Westergaard, utvecklingsledare i socialförvaltningen.
 
Det är både regionens särskilda boenden och de i privat regi som nu har wifi indraget.
 
Att göra Gotlands särskilda boenden mer digitala har varit ett arbete som pågått under flera år.
 
– Men det känns extra roligt att vi är i hamn den här våren när pandemin gör att anhöriga och de boende inte kan träffas fysiskt. Att vi då underlättar för videosamtal där båda kan se varandra känns mycket bra, säger Fredrik Westergaard.
 
Två av dem som numera möts digitalt är Folke Larson och hans dotter Johanna Larson. Folke bor på Attendos nya boende på Regementsgatan i Visby. Efter att det blev besöksförbud har de videosamtal med hjälp av personalen.
 
– Bara att få se pappa betyder så mycket och personalen har varit så hjälpsam med det här, säger Johanna Larson.
 
Personerna på bilden är inte desamma som är intervjuade i texten.