Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ambulanspersonal som går med en bår (Foto: Mostphotos)

Ny larmcentral för ambulansen

Publicerad 2020-05-07 08:01
Från och med den 5 maj hanteras 112-samtal från vårdbehövande på Gotland av SOS Alarms central i Östersund istället för Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under en tid sökt en lösning som passar bättre för förutsättningarna på Gotland med säsongsvarierande invånarantal, få ambulansresurser och en stor andel landsbygd. SOS Alarm har utifrån hälso- och sjukvårdsförvaltningen synpunkter föreslagit att mottagningen av vårdsamtal och dirigering av ambulanser och helikopter flyttas till centralen Östersund som även betjänar Jämtland-Härjedalen och Västerbotten.

- Vi tror att centralen i Östersund med sin erfarenhet av förhållanden liknande Gotlands och en stabil bemanning kommer att på ett utmärkt sätt ta hand om samtalen från våra vårdbehövande, säger beställarchef Rolf Forsman.