Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Maria Amér, smittskyddsläkare Region Gotland

Hur tänker smittskyddsläkaren om sommaren på Gotland? Maria Amér om coronaläget i maj

Publicerad 2020-05-06 17:12
Två månader efter att de första kända fallen av coronasmitta upptäcktes på Gotland är det en tuff situation för många på ön. Det är dags att fråga Maria Amér, smittskyddsläkare på Region Gotland, hur vi ligger till i coronakrisen.